ChristenUnie Groningen bezorgd over gevolgen coronacrisis op mentale gezondheid jongeren

Knack.be.jpg
Oog voor elkaar logo blauw.jpg TOP5CU-8147.jpg
Door ChristenUnie Groningen, Gerben Brandsema op 28 oktober 2020 om 14:45

ChristenUnie Groningen bezorgd over gevolgen coronacrisis op mentale gezondheid jongeren

De ChristenUnie maakt zich zorgen om de gevolgen die de coronacrisis kan hebben op de mentale gezondheid, met name onder jongeren. Daarmee delen wij de zorgen van de Nederlandse Geestelijke gezondheidszorg (ggz), waar de NOS recent over berichtte. De ggz roept op tot een gezamenlijke aanpak met onder anderen huisartsen, het wijkteam, woningbouwcorporaties en politie. De ChristenUnie vraagt zich af of een gezamenlijke aanpak in de gemeente Groningen mogelijk is. Daarom stellen wij vandaag vragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

Voornamelijk bij jongeren kwamen de afgelopen periode meer stress- en depressieklachten voor. Volgens de ggz zijn er steeds meer aanwijzingen dat kinderen en jongeren lijden onder het stilvallen van sociaal contact. Dit vertaalt zich in hogere aantallen zelfverminking en suïcidaliteit. Ook wordt er meer gebeld met de kindertelefoon en wordt er meer gechat met hulporganisatie Fier. Daarnaast nemen de zorgen over huiselijk geweld en misbruik toe, doordat de jeugd meer geïsoleerd thuis zit.  

De ggz heeft daarom opgeroepen om de gevolgen van de coronacrisis gezamenlijk aan te pakken. Als fractie delen wij de zorgen van de ggz. Daarom vragen we het college of zij op de hoogte is van de oproep van de ggz, en wat zij hiermee gaan doen. Daarnaast is de fractie benieuwd of het college deze zorgelijke signalen ook in Groningen herkent, en hoe het college de rol van de gemeente ziet in het realiseren van een gezamenlijke aanpak met onder andere huisartsen, WIJ Groningen, woningbouwcorporaties en politie.   

Fractievoorzitter Gerben Brandsema: “Langzamerhand komen ook de mentale gevolgen van de coronacrisis steeds duidelijker in beeld. Deze gevolgen zullen alleen maar groter worden. Het is daarom goed om krachten te bundelen en er samen alles aan te doen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden.” De vragen zullen vandaag tijdens het politieke vragenuur worden behandeld.  

Deel dit bericht

Labels: , , ,