Jaarverslag ChristenUnie gemeente Groningen

Stadshuis.png
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 4 juli 2024 om 07:00

Jaarverslag ChristenUnie gemeente Groningen

augustus 2023 t/m juni 2024

Met dit jaarverslag willen wij u een beeld geven van het werk van en binnen de ChristenUnie-fractie van de gemeenteraad Groningen. Wij zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden of opmerkingen ter harte te nemen. Op de ledenvergaderingen zullen we een actuele terug- en vooruitblik verzorgen, om leden zoveel mogelijk bij het werk van de fractie te betrekken. 

Gelukkig weten we dat we het werk altijd doen voor het aangezicht van onze Vader. Iedere fractievergadering vragen wij in gebed dan ook om een zegen op ons werk en overdenken we met elkaar wat God ons voor ons werk te zeggen heeft, vanuit verschillende Bijbelteksten. Wij vragen u ook om uw gebed voor ons werk.

Bijlagen

Labels: , ,