Berichten over #OogVoorElkaar

 1. Inclusieve Uniformen
  Oog voor elkaar logo blauw.jpg
  Door ChristenUnie Groningen op 4 maart 2024

  Inclusieve Uniformen BOA's

  Komende woensdag stemt de raad over een motie die het verbod op zichtbare uitingen van een geloofsovertuiging  in het boa-uniform afschaft. Onze fractie diende deze motie mede in.

  lees meer
 2. Blog Sociale Rechtvaardigheid
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 20 februari 2024

  De Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid

  Ieder jaar, op 20 februari, is het de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. Het is een dag om stil te staan bij het verdelen van de basisbehoeften en het omzien naar elkaar. Het gaat over het samenleven van samenlevende mensen. Het houdt in dat we oog hebben voor elkaar en met elkaar betrokken zijn. En daarvoor is verbondenheid nodig. Als ChristenUnie zetten wij ons hier dagelijks voor in. We geloven dat het onze Bijbelse opdracht is. Om ook de belangen van de ander voor ogen te hebben (Filippenzen 2:4) en armen te ondersteunen (Galaten 2:10).

  lees meer