Berichten over aardbevingen groningen

 1. scheuren groningen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 20 april 2023

  Ereschuld

  Naar aanleiding van de presentatie van het eindrapport ‘Groningers boven gas’ van de parlementaire enquête commissie aardgaswinning is er regionaal gewerkt aan een gezamenlijke reactie. Op 19 april werd deze besproken in de gemeenteraad. Lees hier de woordvoering van fractievoorzitter Peter Rebergen over hoe het inlossen van de ‘ereschuld’ die Nederland heeft aan Groningen eruit zou moeten zien: 

  lees meer
 2. Gaspomp Groningen
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 1 juni 2022

  Extra gaswinning door vertraging stikstoffabriek onacceptabel

  De vertraagde oplevering van de stikstoffabriek in Zuidbroek mag in geen geval leiden tot het winnen van meer gas in Groningen dan eerder besloten door de staatsecretaris. Mocht de vertraging toch tot een hoger winningsbesluit leiden, dan moet de gemeenteraad daartegen in beroep gaan. Dat is de strekking van de motie die we woensdag hebben ingediend tijdens de raadsvergadering. 

  lees meer
 3. scheuren groningen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 10 juni 2020

  Vragen aan college omtrent vertraging versterkingsoperatie Ten Boer

  Op 22 april hebben wij vragen gesteld over het beschikbare budget voor de versterking in Ten Boer. Het budget dat aan inwoners beschikbaar is gesteld is namelijk niet altijd voldoende, afgaande op de van de aannemers ontvangen offertes. Het college heeft eerder aangegeven dat bewoners gecompenseerd zullen worden wanneer het budget vanuit de overheid niet toereikend is. Nu blijkt dat er eerst een onafhankelijke beoordeling over de hoogte van de offertes moet plaatsvinden, wat voor vertraging van de versterkingsoperatie kan zorgen. Daarnaast moet er bij het Rijk om extra budget moet worden gevraagd, wat ook tijd kost. 

  lees meer
 4. scheuren groningen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 22 april 2020

  Raadslid Peter Rebergen stelt vragen over voortgang versterking Ten Boer

  In de raadsvergadering van woensdag 22 april heb ik namens onze fractie vragen gesteld over de voortgang van de versterking aan de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat in Ten Boer. Dit omdat er bij bewoners zorgen zijn over de vertraging door Corona, het ontoereikende budget en het regelen van vervangende huisvesting.

  lees meer