Berichten geschreven door Peter Rebergen

 1. scheuren groningen
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 15 juli 2022

  Werkbezoek Stut en Steun

  Twee weken geleden brachten wij een werkbezoek aan Stut en Steun in Loppersum. Stut en Steun is er voor iedereen die schade van de gaswinning ondervindt. Als fractie horen wij regelmatig dat mensen vastlopen in de procedures van schadeafhandeling en versterking. Het gaat om complexe dossiers en ingewikkelde regels, waardoor mensen het overzicht kwijtraken. Wij wilden horen hoe Stut en Steun Groningers ondersteunt. 

  lees meer
 2. 22-06-08 babbelbankje Henk Tammens GOED.jpeg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 8 juni 2022

  Eerste babbelbank tegen eenzaamheid is een feit!

  In de nasleep van de Coronacrisis is een andere pandemie aan het licht gekomen, die van eenzaamheid. Wij maken ons zorgen over de cijfers rondom eenzaamheid. In Groningen voelt 43% van de inwoners zich in meer of mindere mate eenzaam. Het treft mensen van alle leeftijden en achtergronden. Er is geen wondermiddel tegen eenzaamheid, maar als ChristenUnie willen we proberen om stapje voor stapje het taboe rondom eenzaamheid te doorbreken en jong en oud een plekken te geven om contact met elkaar te zoeken. Vanuit die wens hebben we zo’n twee jaar geleden een motie ingediend om “babbel baank’n” in het leven te roepen. En dat is gelukt!

  lees meer
 3. Gaspomp Groningen
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 1 juni 2022

  Extra gaswinning door vertraging stikstoffabriek onacceptabel

  De vertraagde oplevering van de stikstoffabriek in Zuidbroek mag in geen geval leiden tot het winnen van meer gas in Groningen dan eerder besloten door de staatsecretaris. Mocht de vertraging toch tot een hoger winningsbesluit leiden, dan moet de gemeenteraad daartegen in beroep gaan. Dat is de strekking van de motie die we woensdag hebben ingediend tijdens de raadsvergadering. 

  lees meer
 4. hand
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 4 maart 2022

  ChristenUnie roept op tot vluchtelingenopvang in gastgezinnen

  Na het voorbeeld van andere fracties in het land hebben wij schriftelijke vragen gesteld over een samenwerking met Takecarebnb in onze gemeente. Wij zien kansen in het initiatief Takecarebnb, waarmee vluchtelingen die wachten op een woning maximaal drie maanden bij een gastgezin logeren. We hebben het college gevraagd om te onderzoeken hoe de gemeente Groningen en de organisatie zou kunnen samenwerken.

  Takecarebnb maakt het voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogelijk om sneller een leven op te bouwen in de koppelgemeente. Het gastgezin helpt de vergunninghouder bij het wegwijs worden in de nieuwe woonplaats. Zo bevordert het verblijf de kennismaking met de Nederlandse taal en cultuur. Ook bouwen de vergunninghouders door de logeerregeling een sociaal– en economisch netwerk op in hun toekomstige gemeente, waarop zij vaak ook na het logeren op terug kunnen vallen.

  lees meer
 5. Kolencentrale
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 12 februari 2022

  Het kan wel een beetje minder

  Wij geloven dat we de opdracht hebben gekregen de aarde te bebouwen en bewaren. Roofbouw plegen en het uitbuiten van de aarde passen daar niet bij  (Gen. 2:15/3:23). Het gebruiken van de grondstoffen op de manier die we nu doen kunnen we bovendien zo niet volhouden. Als elk land zo leefde als Nederland, zouden we op 4 april van dit jaar meer natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt dan de aarde in één jaar tijd kan vernieuwen. Nu ligt dit moment, “Earth Overshoot Day”, wereldwijd rond eind juli. Dat betekent dat er een grote disbalans is tussen productie en gebruik van grondstoffen. En de vraag naar grondstoffen neemt alleen maar toe. De ChristenUnie vindt dat het anders moet. Voor de oplossing zijn we afhankelijk van landelijk en internationaal beleid. Maar ook hier in de gemeente Groningen kunnen wij een steentje bijdragen. En daarom beginnen wij met het stellen van drie vragen.

  lees meer
 6. Bierkrat.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 3 januari 2022

  ChristenUnie begint Dry January voor preventie

  De ChristenUnie Groningen doet mee aan Dry January en zet alcohol een maand lang aan de kant. Hiermee vragen wij om extra aandacht voor preventie in de gemeente Groningen. Wij willen in de komende periode inzetten op programma’s die het misbruik van drugs, tabak en alcohol, met name bij jongeren, voorkomen. Nu komt de gemeente vaak pas in actie als het middelengebruik tot problemen en overlast leidt. Dat kan beter en vooral: eerder.

  Om zo’n aanpak succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat wij inzetten op een integraal programma dat bestaat uit meerdere onderdelen.

  lees meer
 7. Zonnepanelen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 24 november 2021

  Zonneparken in Groningen? ChristenUnie wil spreiding en draagvlakonderzoek

  Onze fractie wil dat bij ieder zonnepark een breed draakvlakonderzoek komt. Tijdens de gemeenteraadsvergadering vandaag wordt besproken waar in de gemeente Groningen zonneparken mogelijk zijn. Momenteel lijken de plekken rond Ten Boer en MEER-dorpen het meest geschikt.

  Zonneparken kunnen een goede bijdrage leveren aan meer duurzame energie. Onze fractie vindt het dan ook goed dat hierop wordt ingezet. Maar het is daarbij wel echt van belang dat deze zonneparken verspreid worden en er voldoende draagvlak is onder omwonenden.

  lees meer
 8. Rijtjeshuis.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 24 september 2021

  ChristenUnie wil actie om meer woningen goed te isoleren

  De isolatie van woningen in Nederland gaat veel te langzaam. Daarom willen we samen met de fracties van GroenLinks en het CDA dat er snel werk wordt emaakt van de maatregelen uit het Nationaal Isolatieprogramma. Dit programma is opgesteld door de landelijke fracties van deze partijen in samenwerking met een aantal maatschappelijke partijen.

  lees meer
 9. Boerderij.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 22 september 2021

  Hoe verder met woningbouw Woldwijk in Ten Boer?

  De fracties van GroenLinks, CDA en ChristenUnie zijn verrast over en bezorgd om de plannen van de gemeente met Woldwijk in Ten Boer. Twee weken geleden ontvingen aanwonenden een brief van de gemeente over ‘planideeën’ voor Woldwijk die grote vragen oproept bij betrokkenen - en niet in de laatste plaats bij het bestuur van Woldwijk zelf. De fracties willen duidelijkheid krijgen over dit project en stellen daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

  lees meer
 10. Biljetten.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 18 juni 2021

  (Geen) toegang tot bijstand

  Tot wel 35% van de huishoudens die recht hebben op een (gedeeltelijke) uitkering maakt hier geen gebruik van, zo blijkt uit het rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Omgerekend zijn dat ongeveer 170.000 huishoudens. Dit zou met name komen door een ‘focus van rechtmatigheid en controle’ door gemeenten, waardoor mensen geen hulp meer durven vragen. Dit past in een zorgwekkende trend van mensen die de overheid niet langer vertrouwen of de regels te ingewikkeld vinden. Zij zijn bijvoorbeeld bang zijn dat ze uitkeringen of toeslagen moeten terugbetalen. We willen daarom, samen met de fractie van GroenLinks, van het college weten hoeveel Groningers mogelijkerwijs hulp mislopen en wat hieraan kan worden gedaan. 

  lees meer