Berichten geschreven door Peter Rebergen

 1. Zonnepanelen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 24 november 2021

  Zonneparken in Groningen? ChristenUnie wil spreiding en draagvlakonderzoek

  Onze fractie wil dat bij ieder zonnepark een breed draakvlakonderzoek komt. Tijdens de gemeenteraadsvergadering vandaag wordt besproken waar in de gemeente Groningen zonneparken mogelijk zijn. Momenteel lijken de plekken rond Ten Boer en MEER-dorpen het meest geschikt.

  Zonneparken kunnen een goede bijdrage leveren aan meer duurzame energie. Onze fractie vindt het dan ook goed dat hierop wordt ingezet. Maar het is daarbij wel echt van belang dat deze zonneparken verspreid worden en er voldoende draagvlak is onder omwonenden.

  lees meer
 2. Rijtjeshuis.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 24 september 2021

  ChristenUnie wil actie om meer woningen goed te isoleren

  De isolatie van woningen in Nederland gaat veel te langzaam. Daarom willen we samen met de fracties van GroenLinks en het CDA dat er snel werk wordt emaakt van de maatregelen uit het Nationaal Isolatieprogramma. Dit programma is opgesteld door de landelijke fracties van deze partijen in samenwerking met een aantal maatschappelijke partijen.

  lees meer
 3. Boerderij.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 22 september 2021

  Hoe verder met woningbouw Woldwijk in Ten Boer?

  De fracties van GroenLinks, CDA en ChristenUnie zijn verrast over en bezorgd om de plannen van de gemeente met Woldwijk in Ten Boer. Twee weken geleden ontvingen aanwonenden een brief van de gemeente over ‘planideeën’ voor Woldwijk die grote vragen oproept bij betrokkenen - en niet in de laatste plaats bij het bestuur van Woldwijk zelf. De fracties willen duidelijkheid krijgen over dit project en stellen daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

  lees meer
 4. Biljetten.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 18 juni 2021

  (Geen) toegang tot bijstand

  Tot wel 35% van de huishoudens die recht hebben op een (gedeeltelijke) uitkering maakt hier geen gebruik van, zo blijkt uit het rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Omgerekend zijn dat ongeveer 170.000 huishoudens. Dit zou met name komen door een ‘focus van rechtmatigheid en controle’ door gemeenten, waardoor mensen geen hulp meer durven vragen. Dit past in een zorgwekkende trend van mensen die de overheid niet langer vertrouwen of de regels te ingewikkeld vinden. Zij zijn bijvoorbeeld bang zijn dat ze uitkeringen of toeslagen moeten terugbetalen. We willen daarom, samen met de fractie van GroenLinks, van het college weten hoeveel Groningers mogelijkerwijs hulp mislopen en wat hieraan kan worden gedaan. 

  lees meer
 5. Stadsstrand.jpeg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 8 juni 2021

  Overlast Noorderplantsoen en Stadsstrand

  Onze stad kent veel mooie plekken waar we heen kunnen om te ontspannen en te recreëren. Het Noorderplantsoen en het Stadsstrand zijn twee van deze plekken. Helaas zien we dat op deze drukbezochte locaties in de stad de laatste tijd veel overlast wordt veroorzaakt. Zo hebben buurtbewoners veel last van geluidsoverlast, doen mensen bij gebrek aan een openbaar toilet hun behoeften in de omgeving en zien de locaties er na een drukke dag uit als een vuilnisbelt. Onze fractie stelt daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

  lees meer
 6. concourslaan
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 2 juni 2021

  Het Stadspark: een bruisende plek voor elke Groninger

  Vandaag in de raadsvergadering bespreken we de toekomst van het Stadspark met het raadsvoorstel ‘Herijking visie Stadspark en doorontwikkeling evenemententerrein’. Het Stadspark moet wat ons betreft een plek zijn waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen recreëren en tot rust kunnen komen. Dat gebeurt nu al, maar het Stadspark kan voor meer mensen een fijne plek zijn als we nog beter rekening houden met verschillende wensen en behoeften. In dit raadsvoorstel is gezocht naar een balans tussen al die verschillen.  

  lees meer
 7. Windmolens.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 26 april 2021

  De energietransitie zichtbaar: Roodehaan en Lageland

  Afgelopen woensdag stonden drie onderwerpen op de agenda die te maken hebben met de energietransitie: windmolens bij Roodehaan, de mogelijkheid van een zonnepark bij Lageland en het energietransitiefonds. Komende woensdag, 28 april 2021, staan deze punten ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. Wij zullen voor deze voorstellen stemmen. In deze blog licht ik dat graag toe.

  lees meer
 8. Gebakjes.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 12 april 2021

  ChristenUnie wil helderheid van college over ‘spaghetti van coronasteun’ voor horeca

  Vanmiddag heeft onze fractie vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouder over de ondersteuning van horecaondernemers. Aanleiding voor de vragen zijn de signalen en informatie vanuit de branche, de radio-uitzending van Pointer met als thema ‘spaghetti van de corona-steun’ en het verlengen van de maatregelen voor de horeca.

  lees meer
 9. peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 19 december 2020

  Een betere arbeidspositie voor schoonmakers

  In de afgelopen week hebben we als raad gesproken over de arbeidspositie van schoonmakers. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft een voorstel ingediend om de schoonmakers die de gemeentelijke gebouwen schoonmaken in dienst van de gemeente te nemen. Wij hebben dit voorstel niet gesteund, maar zijn voor het sociaal aanbesteden van schoonmakers. Graag neem ik jullie in deze blog mee in onze overwegingen.

  lees meer

  Labels:

 10. Recycelen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 9 september 2020

  Geef Groningen een eerlijk en duurzaam afvalsysteem

  Vandaag besluit de gemeenteraad over het nieuwe afvalsysteem in Groningen. Als ChristenUnie willen we het percentage hergebruik flink verhogen door in de gemeente meer afval te gaan scheiden. Uit het oogpunt van zorg voor de schepping vinden we het belangrijk dat we meer gaan hergebruiken en minder restafval produceren. Op deze manier gaan we op een verantwoorde manier met onze schepping om. 

  lees meer

  Labels: ,