Berichten geschreven door Peter Rebergen

 1. Biljetten.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 18 juni 2021

  (Geen) toegang tot bijstand

  Tot wel 35% van de huishoudens die recht hebben op een (gedeeltelijke) uitkering maakt hier geen gebruik van, zo blijkt uit het rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Omgerekend zijn dat ongeveer 170.000 huishoudens. Dit zou met name komen door een ‘focus van rechtmatigheid en controle’ door gemeenten, waardoor mensen geen hulp meer durven vragen. Dit past in een zorgwekkende trend van mensen die de overheid niet langer vertrouwen of de regels te ingewikkeld vinden. Zij zijn bijvoorbeeld bang zijn dat ze uitkeringen of toeslagen moeten terugbetalen. We willen daarom, samen met de fractie van GroenLinks, van het college weten hoeveel Groningers mogelijkerwijs hulp mislopen en wat hieraan kan worden gedaan. 

  lees meer
 2. Stadsstrand.jpeg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 8 juni 2021

  Overlast Noorderplantsoen en Stadsstrand

  Onze stad kent veel mooie plekken waar we heen kunnen om te ontspannen en te recreëren. Het Noorderplantsoen en het Stadsstrand zijn twee van deze plekken. Helaas zien we dat op deze drukbezochte locaties in de stad de laatste tijd veel overlast wordt veroorzaakt. Zo hebben buurtbewoners veel last van geluidsoverlast, doen mensen bij gebrek aan een openbaar toilet hun behoeften in de omgeving en zien de locaties er na een drukke dag uit als een vuilnisbelt. Onze fractie stelt daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

  lees meer
 3. concourslaan
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 2 juni 2021

  Het Stadspark: een bruisende plek voor elke Groninger

  Vandaag in de raadsvergadering bespreken we de toekomst van het Stadspark met het raadsvoorstel ‘Herijking visie Stadspark en doorontwikkeling evenemententerrein’. Het Stadspark moet wat ons betreft een plek zijn waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen recreëren en tot rust kunnen komen. Dat gebeurt nu al, maar het Stadspark kan voor meer mensen een fijne plek zijn als we nog beter rekening houden met verschillende wensen en behoeften. In dit raadsvoorstel is gezocht naar een balans tussen al die verschillen.  

  lees meer
 4. Windmolens.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 26 april 2021

  De energietransitie zichtbaar: Roodehaan en Lageland

  Afgelopen woensdag stonden drie onderwerpen op de agenda die te maken hebben met de energietransitie: windmolens bij Roodehaan, de mogelijkheid van een zonnepark bij Lageland en het energietransitiefonds. Komende woensdag, 28 april 2021, staan deze punten ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. Wij zullen voor deze voorstellen stemmen. In deze blog licht ik dat graag toe.

  lees meer
 5. Gebakjes.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 12 april 2021

  ChristenUnie wil helderheid van college over ‘spaghetti van coronasteun’ voor horeca

  Vanmiddag heeft onze fractie vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouder over de ondersteuning van horecaondernemers. Aanleiding voor de vragen zijn de signalen en informatie vanuit de branche, de radio-uitzending van Pointer met als thema ‘spaghetti van de corona-steun’ en het verlengen van de maatregelen voor de horeca.

  lees meer
 6. peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 19 december 2020

  Een betere arbeidspositie voor schoonmakers

  In de afgelopen week hebben we als raad gesproken over de arbeidspositie van schoonmakers. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft een voorstel ingediend om de schoonmakers die de gemeentelijke gebouwen schoonmaken in dienst van de gemeente te nemen. Wij hebben dit voorstel niet gesteund, maar zijn voor het sociaal aanbesteden van schoonmakers. Graag neem ik jullie in deze blog mee in onze overwegingen.

  lees meer

  Labels:

 7. Recycelen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 9 september 2020

  Geef Groningen een eerlijk en duurzaam afvalsysteem

  Vandaag besluit de gemeenteraad over het nieuwe afvalsysteem in Groningen. Als ChristenUnie willen we het percentage hergebruik flink verhogen door in de gemeente meer afval te gaan scheiden. Uit het oogpunt van zorg voor de schepping vinden we het belangrijk dat we meer gaan hergebruiken en minder restafval produceren. Op deze manier gaan we op een verantwoorde manier met onze schepping om. 

  lees meer

  Labels: ,

 8. scheuren groningen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 10 juni 2020

  Vragen aan college omtrent vertraging versterkingsoperatie Ten Boer

  Op 22 april hebben wij vragen gesteld over het beschikbare budget voor de versterking in Ten Boer. Het budget dat aan inwoners beschikbaar is gesteld is namelijk niet altijd voldoende, afgaande op de van de aannemers ontvangen offertes. Het college heeft eerder aangegeven dat bewoners gecompenseerd zullen worden wanneer het budget vanuit de overheid niet toereikend is. Nu blijkt dat er eerst een onafhankelijke beoordeling over de hoogte van de offertes moet plaatsvinden, wat voor vertraging van de versterkingsoperatie kan zorgen. Daarnaast moet er bij het Rijk om extra budget moet worden gevraagd, wat ook tijd kost. 

  lees meer
 9. Boom.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 25 mei 2020

  Er weer uit

  Drie weken geleden mochten we er als gezin eindelijk weer uit. Omdat binnen het gezin het coronavirus was geconstateerd, moesten we allemaal binnen blijven. Dat was niet altijd gemakkelijk. Voor de kinderen niet, maar ook niet voor mijn vrouw Lucia en mij. Bij één van ons wilden de klachten maar niet over gaan, waardoor we uiteindelijk ruim vijf weken binnen moesten blijven. We hebben gelukkig een ruime tuin, waar we gelukkig nog wel gebruik van mochten maken. Verder moesten we binnen blijven en contact vermijden.  

  lees meer

  Labels:

 10. scheuren groningen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 22 april 2020

  Raadslid Peter Rebergen stelt vragen over voortgang versterking Ten Boer

  In de raadsvergadering van woensdag 22 april heb ik namens onze fractie vragen gesteld over de voortgang van de versterking aan de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat in Ten Boer. Dit omdat er bij bewoners zorgen zijn over de vertraging door Corona, het ontoereikende budget en het regelen van vervangende huisvesting.

  lees meer