Berichten geschreven door Peter Rebergen

 1. Boom.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 25 mei 2020

  Er weer uit

  Drie weken geleden mochten we er als gezin eindelijk weer uit. Omdat binnen het gezin het coronavirus was geconstateerd, moesten we allemaal binnen blijven. Dat was niet altijd gemakkelijk. Voor de kinderen niet, maar ook niet voor mijn vrouw Lucia en mij. Bij één van ons wilden de klachten maar niet over gaan, waardoor we uiteindelijk ruim vijf weken binnen moesten blijven. We hebben gelukkig een ruime tuin, waar we gelukkig nog wel gebruik van mochten maken. Verder moesten we binnen blijven en contact vermijden.  

  lees meer

  Labels:

 2. scheuren groningen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 22 april 2020

  Raadslid Peter Rebergen stelt vragen over voortgang versterking Ten Boer

  In de raadsvergadering van woensdag 22 april heb ik namens onze fractie vragen gesteld over de voortgang van de versterking aan de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat in Ten Boer. Dit omdat er bij bewoners zorgen zijn over de vertraging door Corona, het ontoereikende budget en het regelen van vervangende huisvesting.

  lees meer
 3. Hout bewerken
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 11 maart 2020

  Oog voor kwetsbare jongeren

  Een tijd geleden sprak ik de ouders van een jongere, die ik hier verder Daan zal noemen, die zich zorgen maakten over zijn toekomst. Daan kan namelijk niet zo goed leren. Terwijl op de basisschool in het algemeen de nadruk ligt op presteren en zo’n hoog mogelijk studieadvies, heeft Daan moeite om mee te komen en plezier in school te houden. School is, zeg maar, niet echt zijn ding.

  lees meer

  Labels: ,

 4. Zonnepanelen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 29 januari 2020

  Samen werken aan de energietransitie

  Samen met de Partij voor de Dieren en Student en Stad heb ik tijdens de bespreking van het energiebeleid extra aandacht gevraagd voor lokale energiecoöperaties. Het is goed om te zien dat het college het belang van duurzame energie hoog op haar agenda heeft, toch denken we dat lokale initiatieven meer aandacht verdienen. Daarom vragen we het college om lokale energiecoöperaties te stimuleren en actief te ondersteunen waar nodig.  

  lees meer

  Labels:

 5. wisselwoningen TB.jfif
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 13 januari 2020

  Verslag van een boeiend werkbezoek in Ten Boer

  Zaterdag 10 januari was de fractie van de ChristenUnie gemeente Groningen op werkbezoek in Ten Boer en Woltersum. We waren te gast bij boerderij Koe en jij, bezochten de wisselwoningen, de sloop aan de Hamplaats en de bouw van het kindcentrum en we hebben het in Woltersum gehad over de dorpsvernieuwing. Lees hier het verslag van een geslaagd werkbezoek!

  lees meer

  Labels:

 6. Klaslokaal
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 13 december 2019

  Tevreden met toezegging wethouder rondom schooluitval van jongeren met een asielachtergrond

  Op 22 mei 2019 dienden wij een motie in over schooluitval bij jongeren met een asielachtergrond. Afgelopen woensdag gaf de wethouder tijdens de commissievergadering aan dat de schooluitval onder deze jongeren inderdaad veel hoger is (20%) dan bij reguliere jongeren (4 tot 5%). De wethouder liet weten dat er ingezet zal gaan worden op preventie en op sluitende aanpak voor begeleiding van deze specifieke groep jongeren.

  lees meer

  Labels:

 7. Asielzoekercentrum magnetrons.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 5 juli 2019

  Raadslid Peter Rebergen vraagt college van burgemeester en wethouders regie te nemen bij inburgeringstrajecten

  De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie Groningen heeft het college via schriftelijke vragen gevraagd of ze mogelijkheden zien de regie te voeren bij inburgeringstrajecten. 

  lees meer

  Labels: