Berichten over begroting

 1. Zaaien.png
  FotoSten.jpeg
  Door Sten Wennink op 13 juli 2022

  Voorjaarsdebat: "Wie veel zaait, zal ook veel oogsten"

  ''Bedenk dit als je iets wilt geven: iemand die zuinig zaait, zal ook weinig oogsten. En iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten.'' (2 Kor. 9:6-7)

  Dat schreef Paulus zo'n tweeduizend jaar geleden en het is nu nog steeds actueel. Het gaat over de waarde van geld. Ik wilde vandaag graag beginnen met dit vers omdat het richting geeft bij het beantwoorden van de vraag: "Wat vinden we van het geld dat is uitgegeven?", en: "Wat willen we volgend jaar?"

  lees meer
 2. Stadhuis Groningen.jpeg
  TOP5CU-8147.jpg
  Door Gerben Brandsema op 10 november 2021

  Onze bijdrage tijdens het begrotingsdebat

  Martinitoren, MartiniPlaza, Martini ziekenhuis, Martini hotel, Martinikerk, Martinistad. Voorzitter, Groningen heeft iets met Martini. Sint-Martinus, oftewel Martinus van Tours, was bisschop van de Franse stad Tours, en is de beschermheilige van onze stad. Deze heilige is gestorven op 11 november in het jaar 397, en tot op de dag van vandaag vieren vele kinderen, ook morgen weer, Sint-Maarten. Sint-Maarten leefde als kluizenaar. Zijn bezit gaf hij aan de armen. Op een winterse koude dag ontmoette hij een verkleumde bedelaar. Hij had alleen nog maar zijn mantel. Martinus pakte zijn zwaard, sneed het doormidden en gaf de bedelaar de helft van zijn mantel. 's Nachts droomde hij dat hij Jezus zag, die die halve mantel droeg, waarbij hij herinnerd werd aan de woorden uit het Bijbelboek Matteüs: "Ik was naakt en u hebt mij gekleed. […] Alles wat u gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebt u voor Mij gedaan". Martinus wist genoeg, hij wilde Jezus Christus volgen als een kluizenaar.

  lees meer

  Labels: